OŚWIADCZENIE FIRMY AQUATHERM-POLSKA JACEK LIGASZEWSKI

Często nadal używany przez obcy handlowy podmiot gospodarczy, Certyfikat  ITB-KOT – 2019/1053 wydanie 1 oraz ITB -KOT 2018/0525 wydanie 2, na rury aquatherm blue pipe SDR 7,4 / 11 / 17,7 MF oraz na rury blue pipe SDR 7,4 /9 / 11 / 17,6 MF RP z Instytutu Techniki Budowlanej ważny do dnia  25 września 2025 r. jest wydany na upoważnionego przedstawiciela producenta tj. dla firmy Aquatherm-Polska Jacek Ligaszewski. Publikowanie niepełnej treści dokumentu (kopiowanie go w części) jest niezgodne z zasadami ITB. Tekst tego dokumentu zawiera 15 stron, w tym dwa załączniki. Wszystkie inne tak handlowe jak i wykonawcze podmioty gospodarcze posługujące się tylko pierwszą stroną Krajowej Oceny Technicznej lub częściowymi kopiami z w/w dopuszczeniami uzyskanymi dla upoważnionego przedstawiciela Aquatherm- Polska Jacek Ligaszewski działają bezprawnie.   Wszelkie ewentualne roszczenia gwarancyjne i pogwarancyjne nie będą rozpatrywane przez moją firmę.Każdy nowy importer powinien posiadać własne oceny ITB-KOT na oferowane wyroby sprowadzane z poza granic Polski.

Jacek Ligaszewski – właściciel