O systemie

aquatherm red pipe to składający się z rur i elementów łączących system do budowy wodnych instalacji tryskaczowych. Podstawę systemu stanowi, wytworzona w procesie wielowarstwowego wtrysku, rura z polipropylenu stabilizowana włóknem szklanym (Stabi Glass).

Korozja w instalacjach przeciwpożarowych może sprawić, że w najmniej odpowiednim momencie system tryskaczy zawiedzie. Nieszczelność w miejscach łączenia powoduje szybsze zużycie instalacji. Opracowany przez aquatherm czerwony system rurociągów zabezpiecza przed tymi problemami, a dzięki swojej trudnopalności zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

aquatherm red pipe to pierwszy w Niemczech certyfikowany przez VDS system rurociągów tryskaczowych z tworzywa sztucznego.

W skrócie

Rura aquatherm red pipe jest:

– zgrzewalna

Łatwe do wykonania jednorodne połączenie powstaje bez użycia środków uszczelniających lub kleju.

– wolna od korozji

Rura systemu aquatherm red pipe zapobiega zatkaniu tryskaczy produktami będącymi efektem korozji, dzięki czemu gwarantuje długi, wymagający tylko niewielkich zabiegów konserwacyjnych okres użytkowania instalacji oraz jej niezawodne działanie.

Gwarancja: 10 lat

Cechy systemu

  • obiekty wymagające niezawodnej ochrony przeciwpożarowej
  • inwestycje, w których przewidziano nowoczesne instalacje tryskaczowe
  • domy jedno i wielorodzinne
  • obiekty przemysłowe
  • obiekty użyteczności publicznej
  • obiekty sportowe
  • jednostki pływające
  • szpitale
  • magazyny