aquatherm-Akademia

  • Ponad 2 dekady edukacji

Dzielenie się praktyczną wiedzą,

jest misją aquatherm-Akademia od samego początku naszej dydaktycznej aktywności.

W roku 1992 równolegle z działalnością handlową rozpoczęliśmy, jako jedni z pierwszych działalność edukacyjną w ramach „CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO”. 18 listopada 1992 dokonany został, pod numerem 441/K/92, wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa stołecznego warszawskiego. Działalność mającą na celu doskonalenie w zakresie projektowania i realizacji instalacji sanitarnych oraz grzewczych z polipropylenu skierowano do instalatorów, projektantów, inspektorów nadzoru.

Wkrótce do grona osób przeszkolonych dołączyli nauczyciele zawodu ze szkół zawodowych, techników i wyższych uczelni. Szkoleniami objęliśmy całą Polskę.

Know-how dla każdego

aquatherm-Polska nie tylko jest liderem najnowocześniejszych technologii. My wspieramy uczniów, studentów i specjalistów w podnoszeniu ich wiedzy i zawodowych kwalifikacji.
Nie sztuką jest być ekspertem. Prawdziwą satysfakcję daje dzielenie się know-how. 

20 000 osób skorzystało z aquatherm-Akademia

do 2017 roku otrzymując stosowne zaświadczenia stanowiące o podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

W 1991 roku, wielu z dzisiaj doświadczonych i uznanych inżynierów, wykonawców i projektantów rozpoczęło właśnie z nami podróż po nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. W pierwszym okresie działalności z oferty firmy mogły skorzystać jedynie osoby przeszkolone. Miało to na celu ochronę produktu przed wadliwym wykonawstwem, co w świetle 10 – letniej gwarancji na produkt było wówczas krokiem wręcz niezbędnym.

Obecnie nie spoczywamy na laurach. aquatherm-Akademia rozwija się jeszcze bardziej. Dysponując zapleczem informatycznym, pomocami dydaktycznymi i doświadczoną Kadrą szkoleniową,  otwiera swój nowy rozdział.

nowoczesna edukacja

Zaświadczenia z lat ubiegłych